[mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ visibility=”hidden-sm” sidebar=”sidebar-1″][vc_column]

[/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ visibility=”visible-sm” sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_padding_divider size=”70″ visibility=”visible-sm”]

[/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”3″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column el_class=”ssvg”][mk_padding_divider size=”20″][mk_image src=”http://wsound.co.kr/wp-content/uploads/2023/04/q-title_rent.svg” image_size=”full” el_class=”w-title”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][mk_padding_divider size=”30″][mk_image src=”http://wsound.co.kr/wp-content/uploads/2023/04/wsound5_re.png” image_height=”535″ lightbox=”true” align=”center” margin_bottom=”0″ animation=”bottom-to-top”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][mk_padding_divider size=”30″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/rent2.jpg” image_height=”500″ lightbox=”true” align=”center” animation=”bottom-to-top”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][mk_padding_divider size=”30″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/rent3.jpg” image_height=”500″ lightbox=”true” align=”center” animation=”bottom-to-top”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][mk_padding_divider size=”30″][mk_image src=”http://wsound.co.kr/wp-content/uploads/2023/04/studio2.jpg” image_height=”535″ lightbox=”true” align=”center” animation=”bottom-to-top”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1695276518955{margin-bottom: 0px !important;}”]
 • 스튜디오 대관 및 촬영은 모두 예약제로 진행되고 있습니다.
 • 1시간 단위로 대여 가능합니다.
 • 기본적인 오퍼레이팅은 포함입니다. (녹음 후 추가 작업비는 별도 발생)
 • 작업인원 다수일시 추가비용 발생할 수 있습니다.
 • 기본주차 30분이며 지하4층까지 주차공간은 넉넉합니다.
[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”20″][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1695276370130{margin-bottom: 0px !important;}”]
문의
010-7661-0044
Email
[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”35″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”3″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column width=”1/2″ el_class=”ssvg”][vc_video title=”스튜디오 촬영 대관_‘크크루삥뽕'” link=”https://youtu.be/OMEd7Fnv0D4?t=639″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_video title=”스튜디오 촬영 대관_올리브TV 맛있는19″ link=”https://youtu.be/fdS1zXGa-fI”][mk_padding_divider size=”70″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”0″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_padding_divider size=”30″][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1685168497122{margin-bottom: 0px !important;}”]

WSOUND POST WORKS

[/vc_column_text][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_image=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/rent-background-1.jpg” attachment=”fixed” bg_position=”center center” bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” video_opacity=”0.8″ padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”2″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_padding_divider size=”70″ visibility=”hidden-sm”][mk_padding_divider size=”30″ visibility=”visible-sm”][vc_column_text css=”.vc_custom_1695276535997{margin-bottom: 0px !important;}”]

1,000여편의 방송제작 노하우

성우 DUBBING and MIXING, SUBTITLING, MUSIC & EFFECT

[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”35″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”2″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column width=”1/4″ el_class=”ssvg”][mk_padding_divider size=”70″][vc_video title=”KBS다큐멘터리 BGM&효과음, 내레이션제작” link=”https://youtu.be/SYOmFA7wqe4?t=2476″ el_class=”1234″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider size=”70″][vc_video title=”넷플릭스 ‘외모지상주의’ 우리말 연출” link=”https://www.youtube.com/watch?v=W8o9f4TWh4w”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider size=”70″][vc_video title=”롯데 ‘빼빼로 프렌즈’ 우리말제작” link=”https://youtu.be/03OodueX4EU”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider size=”70″][vc_video title=”뽀로로 ‘바나나차차’ 보컬성우캐스팅 & 디렉” link=”https://youtu.be/O9UO6z-7A0U?t=5″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”2″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider size=”70″][vc_video title=”‘프리파라’게임기 광고제작” link=”https://youtu.be/W43893_-kGM?t=8″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider size=”70″][vc_video title=”극장판2023.03 ‘어메이징모리스'” link=”https://youtu.be/KTikI7JOyWw?t=3″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider size=”70″][vc_video title=”극장판2023.06 ‘파이어 하트'” link=”https://youtu.be/83Iof5iPD18″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_padding_divider size=”70″][vc_video title=”극장판2022 ‘살아남기시리즈'” link=”https://youtu.be/Xej0ci5aGa0?t=5″][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”1″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_padding_divider size=”30″][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1685163632192{margin-bottom: 0px !important;}”]

SUBTITLING

[/vc_column_text][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”4″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column el_class=”ssvg”][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/o-titile_port.svg” image_size=”full” el_class=”w-title”][mk_padding_divider size=”30″][mk_portfolio style=”grid” height=”700″ column=”5″ permalink_icon=”false” sortable=”false” pagination_style=”2″ visibility=”hidden-sm”][mk_portfolio style=”grid” height=”700″ column=”5″ permalink_icon=”false” count=”6″ sortable=”false” pagination_style=”2″ visibility=”visible-sm” el_class=”ssvg”][mk_padding_divider size=”150″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_image=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/works-background-2.jpg” attachment=”fixed” bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”5″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_padding_divider size=”10″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/qq-titile_work.svg” image_size=”full” el_class=”w-title”][mk_padding_divider size=”10″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/work1-3.svg” image_size=”full” align=”center” animation=”bottom-to-top”][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1681543699518{margin-bottom: 0px !important;}”]
포스트 프로덕션
[/vc_column_text][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1685165025972{margin-bottom: 0px !important;}”]
천여 편의 더빙시리즈와 창작애니메이션의 제작 노하우로 연기자 캐스팅, 번역, 연출, 더빙, BGM, 효과음 그리고 각 방송국 및 IP채널 마스터 영상 제작까지 완벽하게 제공합니다.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/work2-2.svg” image_size=”full” align=”center” animation=”bottom-to-top”][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1682700772473{margin-bottom: 0px !important;}”]
극장판 애니메이션
[/vc_column_text][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1685165042162{margin-bottom: 0px !important;}”]
우리말 연기자 오디션부터 대본의 번역 및 각색 그리고 로컬을 위한 영상 수정작업.…
수입 작품의 더빙을 위한 원작사 제공의 소재 선택부터 서라운드 풀 믹스와 DCP 팩킹까지의 전 과정을 함께합니다.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/work3-2.svg” image_size=”full” align=”center” animation=”bottom-to-top”][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1685165367994{margin-bottom: 0px !important;}”]
작가
[/vc_column_text][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1685165324682{margin-bottom: 0px !important;}”]
10년차부터 25년차의 더블유사운드 작가팀은 공중파, 케이블, 넷플릭스 오리지널 드라마의 각본 그리고 애니메이션의 번역과 각색까지 천여 편의 작품을 진행하고 있습니다.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/work4-2.svg” image_size=”full” align=”center” animation=”bottom-to-top”][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1681543794950{margin-bottom: 0px !important;}”]
블루레이 제작
[/vc_column_text][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1681543814816{margin-bottom: 0px !important;}”]
현재 블루레이 타이틀은 독일과 대만에서만 제작 가능합니다
국내에서 더블유사운드를 통해 소장 가치가 높은 블루레이 타이틀 제작이 가능합니다.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][mk_padding_divider size=”50″][vc_column_text css=”.vc_custom_1685165395668{margin-bottom: 0px !important;}”]

세부업부내용

 • 더빙 : 성우캐스팅 및 녹음, 번역, 영상로컬작업, 마스터영상제작(MXF)

 • 극장판애니메이션 : 성우캐스팅 및 녹음,  번역, 영상로컬작업, DCP패킹

 • OST로컬작업 : 번역 및 번안,  가창성우 섭외, 보컬디렉, 믹스 및 마스터링

 • 서라운드 fullmix &  dia mix, STEREO to 서라운드 제작

 • LKFS 송출용 음압작업

 • ME분리

[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”150″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_color=”#f9f9f9″ padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_padding_divider size=”150″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/qq-title-partner.svg” image_size=”full” el_class=”w-title”][mk_padding_divider size=”70″][mk_clients style=”column” border_style=”opened_edges” column=”6″ count=”7″ cover=”true” height=”90″ autoplay=”false” el_class=”gra”][mk_padding_divider size=”150″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_color=”#ffffff” attachment=”fixed” bg_repeat=”no-repeat” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”6″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_padding_divider size=”30″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/qq-title-contact.svg” image_size=”full” el_class=”w-title”][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_color=”#ffffff” attachment=”fixed” bg_repeat=”no-repeat” full_width=”true” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ section_id=”4″ sidebar=”sidebar-1″][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_gmaps link=”#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZlbWJlZCUzRnBiJTNEJTIxMW0xOCUyMTFtMTIlMjExbTMlMjExZDMxNjEuOTI0NjQzMzc3MzE5NiUyMTJkMTI2Ljg4NzA4NTg3NjM1NjA4JTIxM2QzNy41ODAzOTIxMjMzMzI2OCUyMTJtMyUyMTFmMCUyMTJmMCUyMTNmMCUyMTNtMiUyMTFpMTAyNCUyMTJpNzY4JTIxNGYxMy4xJTIxM20zJTIxMW0yJTIxMXMweDM1N2NhNDNhYWVmY2IxNjElMjUzQTB4ZDUzZDMxZTRkZTk3ZGUlMjEyc1Nlb3VsJTI1MjBCdXNpbmVzcyUyNTIwQWdlbmN5JTIxNWUwJTIxM20yJTIxMXNlbiUyMTJza3IlMjE0djE2ODE1NTU2NzU2MjglMjE1bTIlMjExc2VuJTIxMnNrciUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyNjAwJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNDUwJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJib3JkZXIlM0EwJTNCJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNEJTIyJTIyJTIwbG9hZGluZyUzRCUyMmxhenklMjIlMjByZWZlcnJlcnBvbGljeSUzRCUyMm5vLXJlZmVycmVyLXdoZW4tZG93bmdyYWRlJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF”][mk_padding_divider size=”20″ visibility=”visible-sm”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1682404502888{margin-bottom: 0px !important;}”]
Address
SBA B/D 303ho, World Cup buk-ro400, Mapo-gu, Seoul, Korea
서울 마포구 월드컵북로 400 서울경제진흥원 303호 더블유사운드
[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”15″][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1681544805039{margin-bottom: 0px !important;}”]
Phone
010-7661-0044
[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”15″][vc_column_text animation=”bottom-to-top” css=”.vc_custom_1681809040684{margin-bottom: 0px !important;}”]
Email
[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”30″][mk_image src=”http://en230415.enflex001.gethompy.com/wp-content/uploads/2023/04/logo_instagram-1.svg” image_size=”full” link=”https://www.instagram.com/wsound_sangam/” target=”_blank” animation=”bottom-to-top”][mk_padding_divider size=”30″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][mk_padding_divider size=”70″][/vc_column][/mk_page_section]